Chuẩn đầu ra


Diễn đànNgười khởi tạoPhúc đápBài viết gần đây nhất
Chuẩn đầu ra ngành Việt Nam học (hướng dẫn du lịch) năm 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 2:04 SA
Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Trung Quốc năm 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 2:04 SA
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô năm 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 2:04 SA
Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh năm 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 2:02 SA
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ dệt, may năm 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 2:02 SA
Chuẩn đầu ra ngành Kế toán năm 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 2:01 SA
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử, viễn thông năm 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 2:01 SA
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành năm 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 2:00 SA
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử năm 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 2:00 SA
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thực phẩm năm 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 1:59 SA
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí năm 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 1:59 SA
Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật cơ điện tử năm 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 1:58 SA
Chuẩn đầu ra ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm năm 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 1:57 SA
Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa nam 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 1:56 SA
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh năm 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 1:56 SA
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin năm 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 1:52 SA
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin năm 2020 Hình của Hường Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị 0 Hường Nguyễn Thị
T2, 24 Thg1 2022, 9:15 SA
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh năm 2020 Hình của Hường Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị 0 Hường Nguyễn Thị
T2, 24 Thg1 2022, 9:14 SA
Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa nam 2020 Hình của Hường Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị 0 Hường Nguyễn Thị
T2, 24 Thg1 2022, 9:13 SA
Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá năm 2018 Hình của Thanh Bình Nguyễn Thị Thanh Bình Nguyễn Thị 0 Thanh Bình Nguyễn Thị
T2, 17 Thg1 2022, 6:34 CH
Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá năm 2016 Hình của Thanh Bình Nguyễn Thị Thanh Bình Nguyễn Thị 0 Thanh Bình Nguyễn Thị
T2, 17 Thg1 2022, 6:32 CH
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh năm 2018 Hình của Thanh Bình Nguyễn Thị Thanh Bình Nguyễn Thị 0 Thanh Bình Nguyễn Thị
T2, 17 Thg1 2022, 6:27 CH
Chuẩn đầu ra ngành CNTT năm 2018 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
T3, 4 Thg1 2022, 2:09 CH
Chuẩn đầu ra ngành CNTT năm 2016 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
T3, 4 Thg1 2022, 2:08 CH