Thông tin đào tạo

Hình của Administrator Admin
Thông báo về việc tổ chức dạy - học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19
Bởi Administrator Admin - Thứ Năm, 25 Tháng Hai 2021, 10:53 SA
 

Chi tiết trong file đính kèm

Hình của Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập trung tại trường từ 14/9/2020.
Bởi Administrator Admin - Thứ Năm, 10 Tháng Chín 2020, 10:37 SA
 

Nội dung chi tiết  trong file đính kèm

Hình của Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học tập trung tại trường và tổ chức dạy - học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 17/8/2020
Bởi Administrator Admin - Thứ Tư, 12 Tháng Tám 2020, 5:18 CH
 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm


Các khoá học hiện có

010107176901-2.2020-2021-Nhà máy điện &TBA-Dk9-KTDK&TDH

010107176901-2.2020-2021-Nhà máy điện &TBA-Dk9-KTDK&TDH

Chi tiết

0101060643-2.2020-2021-An toàn điện-DK9-KTDH&TDH

0101060643-2.2020-2021-An toàn điện-DK9-KTDH&TDH

Chi tiết

010106064302-2.2020-2021- An toàn điện-Dk9-D2

010106064302-2.2020-2021- An toàn điện-Dk9-D2

Chi tiết