Thông tin đào tạo

Hình của Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập trung tại trường từ 14/9/2020.
Bởi Administrator Admin - Thứ Năm, 10 Tháng Chín 2020, 10:37 SA
 

Nội dung chi tiết  trong file đính kèm

Hình của Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học tập trung tại trường và tổ chức dạy - học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 17/8/2020
Bởi Administrator Admin - Thứ Tư, 12 Tháng Tám 2020, 5:18 CH
 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

Hình của Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập trung tại trường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19
Bởi Administrator Admin - Thứ Bảy, 30 Tháng Năm 2020, 2:36 CH
 
Nội dung chi tiết  trong file đính kèm

Các khoá học hiện có

010107181801-2.2021- Thực hành Hệ thống điện 1-09HTĐ

010107181801-2.2021- Thực hành Hệ thống điện 1-09HTĐ

Học phần Thực hành hệ thống điện 1 là học phần thực hành mang tính ...
Chi tiết

010107176301- 2.2021- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả-09HTĐ

010107176301- 2.2021- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả-09HTĐ

Học phần giới thiệu các dạng năng lượng, các quá trình chuyển hóa v...
Chi tiết

010107176901-2.2021-Nhà máy điện và trạm biến áp-09HTĐ

010107176901-2.2021-Nhà máy điện và trạm biến áp-09HTĐ

Học phần đề cập đến những kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất đ...
Chi tiết