Thông tin đào tạo

Hình của Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập trung tại trường từ 14/9/2020.
Bởi Administrator Admin - Thứ Năm, 10 Tháng Chín 2020, 10:37 SA
 

Nội dung chi tiết  trong file đính kèm

Hình của Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học tập trung tại trường và tổ chức dạy - học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 17/8/2020
Bởi Administrator Admin - Thứ Tư, 12 Tháng Tám 2020, 5:18 CH
 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

Hình của Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập trung tại trường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19
Bởi Administrator Admin - Thứ Bảy, 30 Tháng Năm 2020, 2:36 CH
 
Nội dung chi tiết  trong file đính kèm

Các khoá học hiện có

030107174501-1.2021 - Máy điện - CK15-D2

030107174501-1.2021 - Máy điện - CK15-D2

Các khái niệm, định luật cơ bản trong phân tích máy điện; cấu tạo, ...
Chi tiết

030107178002-1.2021 - Cung cấp điện - CK15-D2

030107178002-1.2021 - Cung cấp điện - CK15-D2

Học phần đề cập đến những kiến thức cơ bản về cung cấp điện xí nghi...
Chi tiết

030107184602-1.2021 - Điện tử công suất - CK15-D2

030107184602-1.2021 - Điện tử công suất - CK15-D2

Học phần đề cập đến những kiến thức cơ bản về các phần tử bán dẫn c...
Chi tiết