Thông tin đào tạo

Hình của Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập trung tại trường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19
Bởi Administrator Admin - Thứ Bảy, 30 Tháng Năm 2020, 2:36 CH
 
Nội dung chi tiết  trong file đính kèm
Hình của Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học tập trung tại trường và tổ chức dạy - học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19
Bởi Administrator Admin - Thứ Bảy, 25 Tháng Tư 2020, 3:26 CH
 

Chi tiết trong file đính kèm

Hình của Administrator Admin
Quyết định về việc ban hành Quy định dạy và học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19
Bởi Administrator Admin - Thứ Hai, 20 Tháng Tư 2020, 6:01 CH
 
Nội dung chi tiết trong file đính kèm 

Các khoá học hiện có

010107175402 - Vi xử lý - Vi điều khiển-Dk8-D2

010107175402 - Vi xử lý - Vi điều khiển-Dk8-D2

Học phần Vi xử lý – Vi điều khiển là học phần mang tính ứng dụng, t...
Chi tiết

010107174102 - Lý thuyết mạch điện 2-DK8-D2

010107174102 - Lý thuyết mạch điện 2-DK8-D2

Chi tiết

010107174101 - Lý thuyết mạch điện 2-DK8-D1

010107174101 - Lý thuyết mạch điện 2-DK8-D1

Chi tiết

010110282401 - Bảo vệ rơ le và tự động hóa-DK8-D3(HTD)

010110282401 - Bảo vệ rơ le và tự động hóa-DK8-D3(HTD)

Nội dung học phần Bảo vệ rơ le giới thiệu: Các loại hình bảo vệ, cá...
Chi tiết

010110309901 - Vận hành hệ thống điện-DK8-D3 (HTD)

010110309901 - Vận hành hệ thống điện-DK8-D3 (HTD)

Học phần giới thiệu về những vấn đề chung, đặc điểm kết cấu của các...
Chi tiết

010107182101 - Hệ thống thông tin công nghiệp-DK8-KTDK&TDH

010107182101 - Hệ thống thông tin công nghiệp-DK8-KTDK&TDH

Học phần Hệ thống thông tin công nghiệp gồm 4 chương bao gồm các nộ...
Chi tiết

010110316601 - Hệ thống điều khiển số-DK7-KTDK&TDH

010110316601 - Hệ thống điều khiển số-DK7-KTDK&TDH

Học phần Hệ điều khiển số là học phần trình bày về các vấn đề: khái...
Chi tiết

010107185301 - Lưới điện và đồ án lưới điện-DK8-D3 (HTD)

010107185301 - Lưới điện và đồ án lưới điện-DK8-D3 (HTD)

Học phần đề cập đến những kiến thức cơ bản về mạng điện và hệ thống...
Chi tiết