Thông tin đào tạo

Các thông tin phổ biến và các thông báo

Diễn đànNgười khởi tạoPhúc đápBài viết gần đây nhất
Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập trung tại trường từ 14/9/2020. Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Năm, 10 Thg9 2020, 10:37 SA
Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học tập trung tại trường và tổ chức dạy - học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 17/8/2020 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Tư, 12 Thg8 2020, 5:18 CH
Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập trung tại trường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Bảy, 30 Thg5 2020, 2:36 CH
Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học tập trung tại trường và tổ chức dạy - học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Bảy, 25 Thg4 2020, 3:26 CH
Quyết định về việc ban hành Quy định dạy và học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Hai, 20 Thg4 2020, 6:01 CH