Bản mô tả chương trình đào tạo


Diễn đànNgười khởi tạoPhúc đápBài viết gần đây nhất
Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành Việt Nam học (hướng dẫn du lịch) 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 3:11 SA
Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 3:10 SA
Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 3:10 SA
Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 3:10 SA
Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành Kế toán 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 3:09 SA
Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 3:09 SA
Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 3:08 SA
Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 3:08 SA
Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ dệt, may 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 3:07 SA
Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử, viễn thông 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 3:07 SA
Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 3:06 SA
Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 3:06 SA
Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ thực phẩm 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 3:06 SA
Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 3:05 SA
Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành Kỹ thuật cơ điện tử 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 3:05 SA
Bản mô tả CTĐT trình độ đại học ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 2022 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Sáu, 2 Thg9 2022, 3:04 SA
Bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2020 Hình của Hường Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị 0 Hường Nguyễn Thị
T2, 7 Thg2 2022, 10:17 SA
Bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2018 Hình của Hường Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị 0 Hường Nguyễn Thị
T2, 7 Thg2 2022, 10:12 SA
Bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh 2020 Hình của Hường Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị 0 Hường Nguyễn Thị
T2, 7 Thg2 2022, 10:10 SA
Bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh 2018 Hình của Hường Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị 0 Hường Nguyễn Thị
T2, 7 Thg2 2022, 10:08 SA
Bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin 2020 Hình của Hường Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị 0 Hường Nguyễn Thị
T2, 7 Thg2 2022, 10:06 SA
Bản mô tả chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin 2018 Hình của Hường Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị 0 Hường Nguyễn Thị
T2, 7 Thg2 2022, 10:03 SA