Thông tin đào tạo

Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học tập trung tại trường và tổ chức dạy - học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 17/8/2020

 
Hình của Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học tập trung tại trường và tổ chức dạy - học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 17/8/2020
Bởi Administrator Admin - Thứ Tư, 12 Tháng Tám 2020, 5:18 CH
 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm