Thông tin đào tạo

Các thông tin phổ biến và các thông báo

Diễn đànNgười khởi tạoPhúc đápBài viết gần đây nhất
Thông báo về việc tổ chức dạy - học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Năm, 25 Thg2 2021, 10:53 SA
Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập trung tại trường từ 14/9/2020. Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Năm, 10 Thg9 2020, 10:37 SA
Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học tập trung tại trường và tổ chức dạy - học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 17/8/2020 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Tư, 12 Thg8 2020, 5:18 CH
Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập trung tại trường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Bảy, 30 Thg5 2020, 2:36 CH
Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học tập trung tại trường và tổ chức dạy - học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Bảy, 25 Thg4 2020, 3:26 CH
Quyết định về việc ban hành Quy định dạy và học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 Hình của Administrator Admin Administrator Admin 0 Administrator Admin
Hai, 20 Thg4 2020, 6:01 CH