Thông tin đào tạo

Picture of Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập trung tại trường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19
by Administrator Admin - Saturday, 17 July 2021, 3:54 PM
 

Nội dung chi tiết

Picture of Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập trung tại trường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19
by Administrator Admin - Friday, 9 July 2021, 8:01 AM
 

Chi tiết tại đây

Picture of Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học tập trung tại trường và tổ chức dạy - học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19
by Administrator Admin - Wednesday, 19 May 2021, 3:33 PM
 

Chi tiết tại đây


Available courses

010110313309-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_QTKD

010110313309-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_QTKD

Course

010110313303-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_NTQ3

010110313303-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_NTQ3

Course

010110313304-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_NTQ2

010110313304-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_NTQ2

Course

010110313306-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_NTQ1

010110313306-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_NTQ1

Course

010110313308-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_CK2

010110313308-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_CK2

Course

010110313307-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_CK1

010110313307-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_CK1

Course

010110313319-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_D3

010110313319-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_D3

Course

010110313322-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_CDT

010110313322-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_CDT

Course