Thông tin đào tạo

Picture of Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập trung tại trường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19
by Administrator Admin - Saturday, 17 July 2021, 3:54 PM
 

Nội dung chi tiết

Picture of Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập trung tại trường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19
by Administrator Admin - Friday, 9 July 2021, 8:01 AM
 

Chi tiết tại đây

Picture of Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học tập trung tại trường và tổ chức dạy - học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19
by Administrator Admin - Wednesday, 19 May 2021, 3:33 PM
 

Chi tiết tại đây


Available courses

010107161201-1.2122 - Lập trình C - DK9_DT

010107161201-1.2122 - Lập trình C - DK9_DT

Course

010107163601-1.2122 - Toán rời rạc - DK11_CNTT1

010107163601-1.2122 - Toán rời rạc - DK11_CNTT1

Course

010107163602-1.2122 - Toán rời rạc - DK11_CNTT2

010107163602-1.2122 - Toán rời rạc - DK11_CNTT2

Course

010107164101-1.2122 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - DK11_CNTT1

010107164101-1.2122 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - DK11_CNTT1

Course

010107164102-1.2122 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - DK11_CNTT2

010107164102-1.2122 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - DK11_CNTT2

Course

010107165101-1.2122 - Ngôn ngữ Java - DK10_CNTT

010107165101-1.2122 - Ngôn ngữ Java - DK10_CNTT

Course

010107180001-1.2122 - Bảo mật thông tin - DK9_CNTT

010107180001-1.2122 - Bảo mật thông tin - DK9_CNTT

Course

010107180201-1.2122 - Quản trị mạng - DK9_MMT

010107180201-1.2122 - Quản trị mạng - DK9_MMT

Course

010107180502-1.2122 - Lập trình Web (ASP.NET) - DK9_CNTT

010107180502-1.2122 - Lập trình Web (ASP.NET) - DK9_CNTT

Course