Thông tin đào tạo

Picture of Administrator Admin
Thông báo về việc tổ chức dạy - học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19
by Administrator Admin - Thursday, 25 February 2021, 10:53 AM
 

Chi tiết trong file đính kèm

Picture of Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập trung tại trường từ 14/9/2020.
by Administrator Admin - Thursday, 10 September 2020, 10:37 AM
 

Nội dung chi tiết  trong file đính kèm

Picture of Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học tập trung tại trường và tổ chức dạy - học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 17/8/2020
by Administrator Admin - Wednesday, 12 August 2020, 5:18 PM
 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm


Available courses

010107176901-2.2020-2021-Nhà máy điện &TBA-Dk9-KTDK&TDH

010107176901-2.2020-2021-Nhà máy điện &TBA-Dk9-KTDK&TDH

Course

0101060643-2.2020-2021-An toàn điện-DK9-KTDH&TDH

0101060643-2.2020-2021-An toàn điện-DK9-KTDH&TDH

Course

010106064302-2.2020-2021- An toàn điện-Dk9-D2

010106064302-2.2020-2021- An toàn điện-Dk9-D2

Course