Thông tin đào tạo

Hình của Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập trung tại trường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19
Bởi Administrator Admin - Thứ Bảy, 17 Tháng Bảy 2021, 3:54 CH
 

Nội dung chi tiết

Hình của Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập trung tại trường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19
Bởi Administrator Admin - Thứ Sáu, 9 Tháng Bảy 2021, 8:01 SA
 

Chi tiết tại đây

Hình của Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học tập trung tại trường và tổ chức dạy - học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19
Bởi Administrator Admin - Thứ Tư, 19 Tháng Năm 2021, 3:33 CH
 

Chi tiết tại đây


Các khoá học hiện có

010107161201-1.2122 - Lập trình C - DK9_DT

010107161201-1.2122 - Lập trình C - DK9_DT

Chi tiết

010107163601-1.2122 - Toán rời rạc - DK11_CNTT1

010107163601-1.2122 - Toán rời rạc - DK11_CNTT1

Chi tiết

010107163602-1.2122 - Toán rời rạc - DK11_CNTT2

010107163602-1.2122 - Toán rời rạc - DK11_CNTT2

Chi tiết

010107164101-1.2122 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - DK11_CNTT1

010107164101-1.2122 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - DK11_CNTT1

Chi tiết

010107164102-1.2122 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - DK11_CNTT2

010107164102-1.2122 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - DK11_CNTT2

Chi tiết

010107165101-1.2122 - Ngôn ngữ Java - DK10_CNTT

010107165101-1.2122 - Ngôn ngữ Java - DK10_CNTT

Chi tiết

010107180001-1.2122 - Bảo mật thông tin - DK9_CNTT

010107180001-1.2122 - Bảo mật thông tin - DK9_CNTT

Chi tiết

010107180201-1.2122 - Quản trị mạng - DK9_MMT

010107180201-1.2122 - Quản trị mạng - DK9_MMT

Chi tiết

010107180502-1.2122 - Lập trình Web (ASP.NET) - DK9_CNTT

010107180502-1.2122 - Lập trình Web (ASP.NET) - DK9_CNTT

Chi tiết