Thông tin đào tạo

Hình của Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập trung tại trường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19
Bởi Administrator Admin - Thứ Bảy, 17 Tháng Bảy 2021, 3:54 CH
 

Nội dung chi tiết

Hình của Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập trung tại trường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19
Bởi Administrator Admin - Thứ Sáu, 9 Tháng Bảy 2021, 8:01 SA
 

Chi tiết tại đây

Hình của Administrator Admin
Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học tập trung tại trường và tổ chức dạy - học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19
Bởi Administrator Admin - Thứ Tư, 19 Tháng Năm 2021, 3:33 CH
 

Chi tiết tại đây


Các khoá học hiện có

010110313309-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_QTKD

010110313309-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_QTKD

Chi tiết

010110313303-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_NTQ3

010110313303-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_NTQ3

Chi tiết

010110313304-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_NTQ2

010110313304-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_NTQ2

Chi tiết

010110313306-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_NTQ1

010110313306-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_NTQ1

Chi tiết

010110313308-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_CK2

010110313308-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_CK2

Chi tiết

010110313307-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_CK1

010110313307-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_CK1

Chi tiết

010110313319-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_D3

010110313319-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_D3

Chi tiết

010110313318-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_D2

010110313318-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_D2

Chi tiết

010110313322-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_CDT

010110313322-1.2223 - Tin học cơ bản 2 - DK12_CDT

Chi tiết